Att planera sin dag/vecka.

Blogg

Att planera sin dag/vecka.

Det jag pratar mycket med mina kunder om är hur viktigt det är att planera sina dagar / sin vecka. Jag vill ligga steget före hellre än steget efter. För vem vill jaga?? Är du i framkant så har du kontroll och du kan styra din dag bättre. Detta gäller lika mycket min kost, träning som mina pt-klienter. Jag mår så mycket bättre när jag vet hur vecka kommer se ut. När jag vet att jag har inplanerade luncher, möten, egen träning, mellanmål, och givetvis pt-timmar under kommande vecka så kan jag mycket lättare ha kontroll på helheten. Samt mycket lättare lösa oväntade situationer gällande det satta schemat.

Så mitt tips är att se över din vecka plan under helgen för kommande vecka. Och detta inte enbart när det gäller ditt jobb, utan allt från hundpromenader, kosten, träningen och vänner och familj givetvis.

Lycka till!

(bilden på mig är tagen 21 Juli 2014)

Alexander

Eng:

 

What I talk about a lot with my clients is how important it is to plan their days / week. I want to be one step ahead rather than being behind chasing. Who wants to chase ?? If you are at the forefront then you have control and you can better manage your day. This applies as much to my diet, training as planning my pt clients workout. I feel so much better when I know how upcoming week will look. When I know I have planned lunches, meetings, my own training, snacks, and of course pt hours in the coming week, I can much more control the whole. And much easier to solve unexpected situations regarding the set schedule.

So my tip is to review your weekly plan this weekend for the coming week. And this not only in terms of your job, but everything from dog walks, diet, exercise and friends and family of course.

Good Luck!

 

Alexander

Tyck till