TRÄNINGSUPPLÄGG

MITT TRÄNINGSUPPLÄGG

Tre månader eller sex månader, två till tre gånger per vecka. Varför?

Jag är ute efter resultat. Jag har höga förväntningar på mina klienter precis som dom har höga krav och förväntningar på mig som PT. Jag vet att av erfarenhet, att resultat kommer av hårt arbete och det tar tid. Så jag vänder mig först och främst till dig som verkligen vill träna för att få förändring och resultat. Detta är anledningen till att jag jobbar med tre eller sex månader, två till tre pass per vecka.

3 MÅNADER

Under tre månader så kan du med hårt arbete se resultat. Följer du vår bestämda plan med kost och träning så lovar jag dig resultat. Det är som jag säger till mina klienter:

Lita på processen, det tar tid men det ger resultat!

Här får du en förståelse över hur jag jobbar, du kan få en början på förändring. Du ser resultat och inser att med en strikt plan, en kontinuerlig träning, regelbunden kost så sker förändring. Du kommer en bit på väg. Tre månader är för mig en fantastik start på ett nytt liv.

6 MÅNADER

Väljer du att köra sex månader så är du ute efter stora resultat och en stor förändring. Du vill här inte bara ändra ditt fysiska utseende, utan här väljer du att ändra din livsstil. Att gå ifrån att vara den du är idag till att bli en bättre, starkare, snabbare och kanske till och med en snyggare version av dig själv. Vi lägger en långsiktig plan tillsammans där vi siktar på att vara en bra bit på vägen när vi nått dina sex månader. Jag kan garantera resultat, men inte att du är i mål efter sex månader. Men tro mig du har nått en bra bit! Väljer du sex månader tillsammans med mig så väljer du att byta bana.